Ceny

Cena našich geodetických služieb je závislá od rozsahu prác, náročnosti terénnych prác a ďalších faktorov. Po poskytnutí základných informácií Vám spracujeme nezáväznú cenovú ponuku. Na základe cenovej ponuky sa môžete rozhodnúť, či využijete naše služby.

Pre vypracovanie cenovej ponuky uveďte základne informácie, ako sú:
   - v ktorom katastrálnom území sa Vaša nehnuteľnosť nachádza
   - číslo parcely, prípadne aj číslo listu vlastníctva
   - popis o aký druh prác máte záujem

Cenovú ponuku si vyžiadajte telefonický (č. tel. 0903 76 6603),
e-mailom (maniak.jan@geodet-kezmarok.sk)
alebo osobne (Baštová 6, 2.posch., Kežmarok)